’t Bakkes

Niet zo lang geleden waren de bakhuizen een belangrijk element in het dorpsleven. Daar werd eens per week of per twee weken brood gebakken en bij gelegenheid vlaai. In het aan boomgaarden rijke Welten zal dat veel vlaai geweest zijn, want niet voor niets heetten de Weltenaren “de vlavreters”. Op de oude kadasterkaarten kan men terugvinden, dat in het dorp Welten meer dan twintig bakovens en bakhuizen stonden. Op dat van hoeve de Rousch na heeft, voor zover wij weten, geen daarvan overleeft.

De laatste jaren zijn op meerdere plaatsen in Limburg bakhuizen hersteld en met succes gaan functioneren als ontmoetingsplaatsen. De “bakdagen” die georganiseerd worden kunnen steevast op grote belangstelling rekenen. In Welten hebben we alle ingrediënten in huis om ook hier een bakhuis tot een succes te maken: we kunnen hier op de Weltermolen ons meel malen én we hebben ons eigen onbespoten fruit uit de Loorenhof.

Het bakhuis in de Loorenhof kan een knooppunt in het sociale verkeer van de gemeenschap worden. Men komt bijeen om brood, vlaai en andere producten te bakken; schoolkinderen leren er spelenderwijs het bereiden van deeg en het bakken kennen; ouderen kunnen hun kennis over het bakproces en recepten voor brood een vlaai overdragen. Het jaar rond kunnen er activiteiten plaatsvinden die uitnodigen samen bezig te zijn: Palmpasen, Pasen, Kerst, Vastenavond, Sint Maarten, kermis kunnen aanleiding geven tot het bereiden van de traditionele, aan die gelegenheden gerelateerde baksels. En natuurlijk vraagt het oogsten van het fruit om het bakken van vlaaien. Voor de scholen en de bejaarden kunnen bakdagen georganiseerd worden.

Al die activiteiten vragen veel inzet van vrijwilligers. Al in de bouwfase zijn kennis en kunden, hand- en spandiensten gevraagd. Daarna zal voor het ontwikkelen en onderhouden van de activiteiten voortdurend de inzet van vrijwilligers nodig zijn. Op grond van de reacties op het bakhuisplan hebben we het volste vertrouwen dat dat dik in orde komt.

De bouw van ’t Bakkes