Over ons

In 1989 vatte Funs Vandeboorn het plan op een hoogstamboomgaard aan te leggen op een braakliggend weiland van de Gemeente Heerlen bij de Weltervijver. Met een aantal medestanders heeft hij bij de Gemeente voor mekaar gekregen het weiland te mogen gebruiken en om te toveren tot een hoogstamboomgaard. Met de hulp van sponsors zijn toen fruitbomen aangeschaft en geplant.

Aangeplant zijn overwegend oude en locale appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen die hun kwaliteit over tientallen jaren bewezen hebben maar desalniettemin merendeels uit het winkelaanbod verdrongen zijn door nieuwe rassen,  Die ontwikkeling valt niet tegen te houden. Toch zijn die soms al meer dan honderd jaar oude rassen, die behoorden tot het vaste bestand van de klassieke Limburgse hoogstamboomgaarden, het waard behouden te worden. Zij maken deel uit van het culturele erfgoed van Limburg.

De Loorenhof is intussen een fraai landschapselement in het Geleenbeekdal dat, samen met de Weltermolen, de Weltervijver, huis Strijthagen, de statige kastanjelaan in de Welterkerkstraat, zowat het enige wat nog herinnert aan het vrijwel geheel uitgewiste oorspronkelijke karakter van het dorp Welten. De boomgaard met runderen en schapen die grazen tussen de hoogstambomen, de meidoornhagen, de poel met kikkers en salamanders, de bijenkorven, de moestuinen, biedt een levendige herinnering aan het door de seizoenen gereguleerde leven en werken in de dorpsgemeenschap. Met de recente herontdekking en de herintroductie van de “Jansen van Welten”, een in Welten voortgebracht, eertijds geroemd appelras, wordt een stukje van Weltens verleden zichtbaar gemaakt.

In de boomgaard wordt niet met pesticiden gewerkt en worden geen chemicaliën voor bemesting of onkruidbestrijding gebruikt. Ook de leden die de dertien moestuinen bewerken houden zich aan die regel.