Corona legt de activiteiten in de Loorenhof grotendeels plat.

Geen Werkdagen
Geen Bakdagen
Geen Natuurwerkdag

Leden verrichten - met inachtneming van de gestelde regels - 
enkel nog dringende onderhoudswerkzaamheden. 
We hopen dat het niet lang meer duurt eer we
tot de normaliteit kunnen terugkeren.
Tot die tijd: blijf gezond en welgemoed.