In een deel van de Loorenhof zijn 14 moestuinen ingericht. Op deze percelen mag enkel biologische getuinierd worden, d.w.z. er mogen alleen natuurlijke bestrijdingmiddelen gebruikt worden. 

 

Een beeld van de tuinen: