de locatie van de Loorenhof

In het fotoarchief van de Rijckheyt zit een luchtfoto uit de 50er jaren die een mooi beeld geeft van het terrein waarop zich nu de Loorenhof bevindt.

Goed te zien is dat op het stuk voor huis Strijthagen nog een rij flinke perenbomen en wat andere fruitbomen staan. Ook achter het oude schoolgebouw staan nog wat fruitbomen. Daar tussenin en langs de beek lijken populieren en knotwilgen te staan. Wat de lichte vlek links vooraan op de foto, achter het klooster, geweest is?
Mogelijk is een enkele kers of notenboom die nu nog in de Loorenhof staat over van de fruitbomen op de foto. Voor het overige zijn vrijwel alle nu aanwezige bomen in de voorbije 25 jaren aangeplant.
De Geleenbeek werd toen nog, onder het bruggetje door, in de Weltervijver geleid. De vijver was kleiner en lag toen meer van het pad af dan nu. Zijn dat viskweekbekkens die tussen het pad en de vijver te zien zijn?

Op Google Maps is omvang en locatie van de Loorenhof ook te zien:

loorenhofsatelietfoto

Die luchtfoto geeft de toestand van omstreeks 15 jaar geleden weer: de bijenstal is er nog niet; op de vele toen nog vrije plekken zijn nadien nog bomen geplant.