de hoogstamboomgaard "de Loorenhof"

In 1989 vatte Funs Vandeboorn het plan op een hoogstamboomgaard aan te leggen op een braakliggend weiland van de Gemeente Heerlen bij de Weltervijver. Met een aantal medestanders heeft hij bij de Gemeente voor mekaar gekregen het weiland te mogen gebruiken en om te toveren tot een hoogstamboomgaard. Met de hulp van sponsors zijn toen fruitbomen aangeschaft en geplant.
Aangeplant zijn overwegend oude en locale appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen die hun kwaliteit over tientallen jaren bewezen hebben maar desalniettemin merendeels uit het winkelaanbod verdrongen zijn door nieuwe rassen,  Die ontwikkeling valt niet tegen te houden. Toch zijn die soms al meer dan honderd jaar oude rassen, die behoorden tot het vaste bestand van de klassieke Limburgse hoogstamboomgaarden, het waard behouden te worden. Zij maken deel uit van het culturele erfgoed van Limburg. 
De Loorenhof is intussen een fraai landschapselement in het Geleenbeekdal dat, samen met de Weltermolen, de Weltervijver, huis Strijthagen, de statige kastanjelaan in de Welterkerkstraat, zowat het enige wat nog herinnert aan het vrijwel geheel uitgewiste oorspronkelijke karakter van het dorp Welten. De boomgaard met runderen en schapen die grazen tussen de hoogstambomen, de meidoornhagen, de poel met kikkers en salamanders, de bijenkorven, de moestuinen, biedt een levendige herinnering aan het door de seizoenen gereguleerde leven en werken in de dorpsgemeenschap. Met de recente herontdekking en de herintroductie van de "Jansen van Welten", een in Welten voortgebracht, eertijds geroemd appelras, wordt een stukje van Weltens verleden zichtbaar gemaakt.

In de boomgaard wordt niet met pesticiden gewerkt en worden geen chemicaliëen voor bemesting of onkruidbestrijding gebruikt. Ook de leden die de dertien moestuinen bewerken houden zich aan die regel.

                      de moestuinen van de Loorenhof 

Naast de boomgaard en de moestuinen herbergt de Loorenhof een bijenstal waar momenteel drie leden de zorg dragen voor zo'n 10 tot 12 korven. Funs Vanderboorn, die van begin af aan als imker aktief is, biedt de 'onbespoten honing uit de Loorenhof' op verschillende adressen te koop aan.

De laatste jaren ontwikkelt de Loorenhof zich meer en meer tot plek die scholen, zorginstellingen en verenigingen weten te vinden voor natuureducatie, excursies. natuurbeleving. Boomgaard en tuinen bieden immers legio mogelijkheden tot kennismaking en beleving van een stuk tradioneel Limburgs cultuurland. Te denken is aan het principe van de hoogstamboomgaard, de verschillende fruitrassen, de kennismaking met de bloei, vruchtvorming bij diverse soorten fruit en bessen, de biologische teelt van groenten in de moestuinen, de bijenteelt, het leven in de poel.

De band tussen de Loorenhof en de aangrenzende buurtgemeenschappen wordt het jaar door onderhouden door het organiseren van seizoensgerelateerde activiteiten als bloesemtochten, verkoopdagen van de onbespoten kersen, pruimen, peren en appels uit de Loorenhof, oproepen tot deelname aan NL-doet en natuurwerkdagen, het geven van snoei-demonstraties, het houden van een open dag in de weide aan het einde van het appelseizoen, enz.