een keuze uit oudere artikelen over ontwikkelingen en activiteiten in de Loorenhof

 

De laatste leemlaag op de oven is af

Op zaterdag 20 augustus is de laatste laag leem op de oven van ons bakkes gelegd en dat was voor ons toch een heel bijzondere gebeurtenis. In totaal ligt nu, inclusief het metselwerk, een pakket van 30 tot 40 cm op de oven. Hier kan voldoende warmte in opgeladen worden om 2 of misschien wel 3 keer 16 vlaaien te bakken. 

  

De laatste laag Leem wordt met de hand mooi goed gestreken.

De koepel glanst nog en dat betekent dat er nog heel veel vocht moet verdampen.

We hebben geluk dat het nu warm weer is en de leem goed droogt. Te snel mag het niet gebeuren anders krijg je barsten in de oven en dan kun je weer van voren af aan beginnen. Het is moeilijk om het geduld op te brengen want het liefste zouden we meteen het vuur aansteken en met bakken beginnen. Als alles verloopt zoals we verwachten kunnen we op 2 oktober het eerst vla feest vieren. 

 

 

 

PGL kiest Loorenhof als boomgaard van het jaar 2016

 

lees hier waarom het PGL (Pomologisch Genootschap Limburg) ons verkozen heeft:

 

Begin van het jaar is de commissie gestart met de voorbereiding voor de nominatie 2016.

Al vrij snel waren er een drietal kandidaten in het vizier, namelijk in de gemeenten Stein, Beek en

Heerlen. Na een oriënterend bezoek, viel de keus op de Weltense kandidaat omdat deze enerzijds aan

de belangrijkste criteria voldoet, o.a.:

 

  - het moet een solitaire (hoogstam)fruitboom of een groep bomen betreffen

  - het moet gaan om oude streekrassen

  - het verhaal achter de boom/boomgaard (cultuurhistorisch)

  - het object moet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte

 

anderzijds is de commissie van mening dat de hierna volgende feiten doorslaggevend zijn voor de

gemaakte keuze tot “Boomgaard van het jaar”.

Het betreft een schitterend landschapselement met een door vee begraasde hoogstam -boomgaard

inclusief een moestuin en bijenstal, gelegen aan de Geleenbeek en grenzend aan de monumentale

Weltermolen; de fraaie hoogstamboomgaard “De Loorenhof “ te Welten.

 

Zo’n 26 jaar geleden in 1989 vatte dhr. Funs Vandeboorn het plan op om op een braakliggend terrein

van de gemeente een hoogstamfruit boomgaard op te richten

Funs was in Limburg een van de mensen die zag dat door het massale rooien van de

hoogstamfruitbomen een stuk Limburgs cultuurgoed teloor dreigde te gaan. Hij heeft met enkele

medestanders een begin gemaakt met het herplanten van een 100-tal oude hoogstam streekrassen in

wat nu De Loorenhof heet.

 

Enkele recentere wapenfeiten zijn bijvoorbeeld in 2011 de aanplant van de “Janssen van Welten” een

verloren gewaand lokaal ras en in 2015 de start van de bouw van “ein authenthiek Limburgs bakkes”.

Hiermee wordt de verbinding gelegd met de verwerking van het hoogstamfruit tot heerlijke Limburgse

vlaai; dat alles in de context van het Cultureel Historisch erfgoed.

 

Daarnaast is in al die jaren de rode draad geweest betrokkenheid creëren bij de Weltenaren en anderen,

waarbij de bijzondere aandacht uitgaat naar de jeugd. Een recent voorbeeld daarvan is het snoeien van

de wilgen langs de beek en het maken van sjanse van het snoeihout, door de leerlingen van groep 7 en

8 van de basisschool. Die zullen straks als de oven gereed is zeker de fruitvlaaien “bruin bakken” en

proeven natuurlijk!

 

Kortom alle ingrediënten, nodig voor het in standhouden van de Limburgse Hoogstam- en fruitcultuur,

zijn in deze vereniging en boomgaard aanwezig. Ook de verbinding met de monumentale

Weltermolen, waar nog maandelijks door enkele leden van De Loorenhof, op de traditionele wijze,

Limburgs graan wordt gemalen, dat straks ambachtelijk meel levert voor de sjanse oven, is

uitzonderlijk.

Voor de commissie reden om de titel Boomgaard van het jaar 2016 unaniem toe te kennen aan “De

Loorenhof”.

 

Op 21 augustus a.s. zal de titel op feestelijke wijze in de boomgaard worden uitgereikt; waarvoor u bij

deze allen van harte bent uitgenodigd.

 

Hartelijke felicitaties aan bestuur en leden, chapeau!

 

Namens Pomologisch Genootschap Limburgde commissie:
Fons Sluijsmans, Wiel Leunissen, Jean Slijpen

 

 

 

 

Op maandag 17 juni heeft een aantal leden, onder leiding van voorzitter John Adams, van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Heerlen een bezoek gebracht aan de Hoogstamfruitbomen in de Loorenhof en aan de Weltermolen.

Op 18 februarie 2013 heeft Wim Thijssen van de Loorenhof een lezing verzorgd voor het Natuurhistorisch Genootschap Limburg over ons Weltens appelras "de Jansen van Welten" en de hoogstamfruitteelt in de regio. De leden van het NHG waren zo enthousiast over onze appel en over het werk dat wij in Welten doen, dat er meteen een afspraak gemaakt is voor een bezoek aan de Loorenhof. Omdat de samenwerking tussen de Loorenhof en de Weltermolen steeds inniger wordt, hebben we ook aangeboden om een rondleiding te geven in de Weltermolen.

Wij, van de Loorenhof, zijn natuurliefhebbers en dat zijn de mensen van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg ook, alleen op een andere manier. Wij doen onderzoek naar fruit en hoogstamfruitbomen, planten en onderhouden ze. Het NHG bevordert de biologische en geologische studie in Limburg en beschermt de natuurwetenschappeijke en cultuurhistorische waarden. Er zijn 15 studiegroepen waar geïnteresseerden in bepaalde planten- of dierengroepen elkaar treffen en kennis uitwisselen. Wil je meer weten over NHGL ga dan naar www.NHGL.nl

Maandagavond 19.00 uur kwam het gezelschap aan bij de Loorenhof en werd daar ontvangen door Wim Thijssen en Mathieu Crombach die ook de rondleiding verzorgden. Het interesse ging natuurlijk uit naar de jonge bomen van "de Jansen van Welten". We konden laten zien dat de drie boompjes die we geplant hebben goed aangeslagen zijn en naar alle waarschijnlijkheid in 2105 de eerste vruchten zullen dragen. Nog even spannend dus. De meeste bezoekers kenden de omgeving wel maar wisten niet dat deze prachtige boomgaard er was en waren er verbaasd over dat in dit stedelijk gebied nog een boomgard in de dorpskern ligt. Heen en weer werd informatie over de fauna en de flora uitgewisseld en iedereen was in zijn nopjes. Via de achteringang aan de Welterkerkstraat liep het gezelschap naar de Weltermolen.

In de Weltermolen stond de koffie inmiddels klaar en werd iedereen verwelkomd door de mulders Jan Kleijne en Jo Klavora. Ook voor de watermolen geldt dat iedereen er wel van gehoord heeft of langs gelopen is maar eigenlijk nog nooit binnen geweest was. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we het waterrad laten draaien zodat we goed konden laten zien, maar zeker ook voelen hoe malen op waterkrcht werkt. Het monotone schurende geluid en het schudden van de molen door het geweld van het waterrad en de rondraaiende molenstenen roept bij iedereen nostaligische gevoelens op. De liefhebbers namen nog een kilootje versgemalen volkoren tarwemeel mee om thuis mee te experimenteren. Het interesse van onze NHGL vrienden was enorm en het begon al lanzaam te schemeren toen de groep huiswaarts ging.

Wij van de Loorenhof en van de Weltermolen vinden het fijn als er interesse is in ons werk. 

Elke derde zondag van de maand is de molen voor bezoekers geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
De Loorenhof is elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00uur. open. In het plukseizoen verkopen we ons fruit op zaterdag (bij goed weer).