een keuze uit oudere artikelen over ontwikkelingen en activiteiten in de Loorenhof

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de hoogstamfruitbomen vereniging De Loorenhof werd opgericht. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseren we op zaterdag 5 oktober een Open Dag. Iedereen is dan welkom in de boomgaard bij de Weltervijver om mee te maken wat er zo allemaal aan onderhoud aan de bomen wordt uitgevoerd. Deskundigen van het IKL zullen tonen hoe men het beste fruitbomen snoeit. Omdat we in de boomgaard zowel jonge als oude bomen hebben komen alle facetten van het snoeiwerk aan de orde. Er zal ook nog geoogst worden en u kunt de verschillende rassen proeven. We laten zien welke appel en peren soorten we allemaal in de boomgaard hebben. Er zal meer algemene informatie worden verstrekt over de hoogstamfruitteelt in Limburg. Verder is de Weltermolen open voor bezichtiging en wordt er voor de kinderen iets in de boomgaard georganiseerd. In 2011 zijn een aantal bomen van het ras ‘Jansen van Welten’ aangeplant. U kunt de nog jonge bomen bekijken en misschien vindt u het leuk om samen met dit unieke Weltense appelras op de foto te gaan.

Een fotoreportage van deze uitermate plezierig verlopen dag is te vinden in de rubriek foto's

 

 

 

Op maandag 17 juni heeft een aantal leden, onder leiding van voorzitter John Adams, van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Heerlen een bezoek gebracht aan de Hoogstamfruitbomen in de Loorenhof en aan de Weltermolen.

Op 18 februarie 2013 heeft Wim Thijssen van de Loorenhof een lezing verzorgd voor het Natuurhistorisch Genootschap Limburg over ons Weltens appelras "de Jansen van Welten" en de hoogstamfruitteelt in de regio. De leden van het NHG waren zo enthousiast over onze appel en over het werk dat wij in Welten doen, dat er meteen een afspraak gemaakt is voor een bezoek aan de Loorenhof. Omdat de samenwerking tussen de Loorenhof en de Weltermolen steeds inniger wordt, hebben we ook aangeboden om een rondleiding te geven in de Weltermolen.

Wij, van de Loorenhof, zijn natuurliefhebbers en dat zijn de mensen van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg ook, alleen op een andere manier. Wij doen onderzoek naar fruit en hoogstamfruitbomen, planten en onderhouden ze. Het NHG bevordert de biologische en geologische studie in Limburg en beschermt de natuurwetenschappeijke en cultuurhistorische waarden. Er zijn 15 studiegroepen waar geïnteresseerden in bepaalde planten- of dierengroepen elkaar treffen en kennis uitwisselen. Wil je meer weten over NHGL ga dan naar www.NHGL.nl

Maandagavond 19.00 uur kwam het gezelschap aan bij de Loorenhof en werd daar ontvangen door Wim Thijssen en Mathieu Crombach die ook de rondleiding verzorgden. Het interesse ging natuurlijk uit naar de jonge bomen van "de Jansen van Welten". We konden laten zien dat de drie boompjes die we geplant hebben goed aangeslagen zijn en naar alle waarschijnlijkheid in 2105 de eerste vruchten zullen dragen. Nog even spannend dus. De meeste bezoekers kenden de omgeving wel maar wisten niet dat deze prachtige boomgaard er was en waren er verbaasd over dat in dit stedelijk gebied nog een boomgard in de dorpskern ligt. Heen en weer werd informatie over de fauna en de flora uitgewisseld en iedereen was in zijn nopjes. Via de achteringang aan de Welterkerkstraat liep het gezelschap naar de Weltermolen.

In de Weltermolen stond de koffie inmiddels klaar en werd iedereen verwelkomd door de mulders Jan Kleijne en Jo Klavora. Ook voor de watermolen geldt dat iedereen er wel van gehoord heeft of langs gelopen is maar eigenlijk nog nooit binnen geweest was. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we het waterrad laten draaien zodat we goed konden laten zien, maar zeker ook voelen hoe malen op waterkrcht werkt. Het monotone schurende geluid en het schudden van de molen door het geweld van het waterrad en de rondraaiende molenstenen roept bij iedereen nostaligische gevoelens op. De liefhebbers namen nog een kilootje versgemalen volkoren tarwemeel mee om thuis mee te experimenteren. Het interesse van onze NHGL vrienden was enorm en het begon al lanzaam te schemeren toen de groep huiswaarts ging.

Wij van de Loorenhof en van de Weltermolen vinden het fijn als er interesse is in ons werk. 

Elke derde zondag van de maand is de molen voor bezoekers geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
De Loorenhof is elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00uur. open. In het plukseizoen verkopen we ons fruit op zaterdag (bij goed weer).

 

In nauwe samenwerking met Steenuilen Werkgroep Limburg hebben we op 2 februari een steenuilenkast geplaatst in onze hoogstamboomgaard de Loorenhof.


Sinds 2001 hebben we al een steenuilenkast in de Loorenhof hangen maar nog nooit heeft een steenuil er gebruik van gemaakt. Dat was voor ons reden genoeg om contact op te nemen met de Steenuilen Werkgroep Limburg en hen advies te vragen. Het is natuurlijk altijd de vraag of de plaats waar een uilenkast hangt wel geschikt is voor steenuilen. Steenuilen komen meestal voor in de buurt van de mens. Hij zoekt graag een nest of rustplaats in verlaten schuurtjes, rommelige overhoekjes met gestapelde muurtjes of houtstapels, hoogstamboomgaarden met oude knoestige bomen of holtes van knotbomen. In de boomgaarden gaan ze graag op jacht naar regenwormen, muizen en grote insecten. Overdag verschuilen ze zich op beschutte plekken, maar bij mooi weer kunnen ze ook zonnend aangetroffen worden. Deze biotoop kunnen we de steenuil wel bieden dachten we en daar was Huub Engelen van de Steenuilen Werkgroep Limburg het volledig mee eens.


We denken er liever niet aan terug, maar 2012 was voor de Loorenhof een klein rampjaar. Nooit eerder hebben we zo veel bomen moeten rooien vanwege ziektes of doordat de woelratten de wortels opgegeten hadden. Voor het behoud van de boomgaard hebben we deze beslissing moeten nemen. Binnen de vereniging is erover gediscussieerd of de bomen die aangetast zijn door de Monilia-rot gerooid moeten worden of kan goed snoeien de bomen nog redden? Iedereen heeft inmiddels internet en/of experts geraadpleegd en weet wat er moet gebeuren. Er is maar een probleem, de experts zijn ook niet even duidelijk. Er blijken weer meerdere varianten van de Monilia-rot te zijn en die kunnen allemaal weer anders behandeld worden. Wij zijn echter de mening toegedaan dat we de juiste beslissing genomen hebben en zullen ook in de toekomst voor zekerheid en voor het behoud van onze boomgaard kiezen ook al betekent dit dat we mooie bomen moeten rooien. En zoals onze grote fruitvriend Cruyff ook al zei: " Ieder nadeel heb zijn voordeel". Mooie fruitbomen zijn weg maar mooie jonge bomen van oude fruit rassen komen daarvoor in de plaats.

Ieder jaar planten we wel een of meerdere nieuwe bomen en dat doen we dan met de schop. Dit jaar hebben we het IKL gevraagd om ons te helpen want zij zijn gespecialiseerd in het planten van fruitbomen. Niet alle fruitsoorten die we wilden hebben konden we van een teler betrekken en we vonden het maar wat makkelijk dat het IKL ook de levering van de bomen kon regelen. Op woensdag 6 februari was het dan zo ver. 's Morgens om 10 uur stonden ze voor de poort aan de Welterkerkstraat en met groot geschut. Van te voren hadden we zo ongeveer bepaald waar iedere boom moest komen te staan maar voor de zekerheid hebben we dat nog maar eens dunnetjes overgedaan want van de expertise van de IKL'ers wilden we graag gebruik maken. Bij het plaatsen van de bomen moet je ook een beetje met de bestuiving rekening houden en andere bomen mogen niet te nat staan en weer andere niet te droog. Toen kon het echte werk gaan beginnen. Niet met een schopje een gaatje graven en met een zware hamer de palen in de grond slaan. Nee, achter de tractor hangt een grondboor die een perfect pootgat boort en de palen worden met de lift op de tractor de grond ingeduwd. Werkelijk een fluitje van een cent. Vervolgens wordt wortelgaas in het pootgat gelegd om te voorkomen dat de woelratten hun destructieve werk kunnen doen, dan komt de boom erin en wordt de kast rond de boom geplaatst zodat de klaveren niet aan de boomschors kunnen komen. Je kunt zien dat de jongens van het IKL een ingewerkt team is. Iedereen kent zijn taak en zonder dat er te veel woorden vuil gemaakt worden doet iedereen zijn werk. Wat is er mooier dan dit werk te kunnen doen, lekker buiten, beetje in de grond buttelen, boompje erin, draadje  erom en klaar is Kees, ware het niet dat ze de slechtste dag van het jaar uitgezocht hadden. Vies koud weer met natte sneeuw en een snijdende noordenwind. Ik heb het een uurtje uitgehouden en ben toen naar huis gegaan om me op te warmen, ik was tot op het bot verkleumd.

Om een uur 's middags hadden de jongens van het IKL de klus geklaard en stonden alle 12 de bomen op hun plaats en konden zij verder naar de volgend klus. Wij dachten dat 12 bomen al een heel aantal was maar naar wat ik begrepen heb plant dit team komende weken nog 400 hoogstamfruitbomen in Zuid Limburg. Dat is nog eens een echt goed bericht, de hoogstamfruitboom is weer helemaal terug in het Zuid Limburgse landschap en daar zijn wij toch een beetje trots op want de Loorenhof was 25 jaar geleden de eerste vereniging die de hoogstamfruitboom weer terug gehaald heeft nadat in de jaren '50 en '60 bijna alle fruitbomen, uit economische (of andere niet te begrijpen) overwegingen, gerooid waren. 

De volgende soorten zijn nieuw aangeplant;

Kersen: Napoleon, Bruine Vleeskers, Koningskers en Späte Knorpelkirsche

Peren: Bongertspeer, Pastoorpeer, Beurré de Merode

Pruimen: Hauszwetsche, President, Victoria, 2 x Sweikhuizer Reine Claude

Wil je weten welke fruitbomen we in onze boomgaard hebben ga naar de website de Loorenhof en kijk onder Onze Bomen en ons fruit voor een totaal overzicht van alle bomen.

 

 

Goed bericht over het valkenpaar dat al jaren in de Loorenhof de valkenkast bewoond.

Sinds jaren hebben we een valkenkast in de boomgaard. Heel snel al heeft een valkenpaar dit onderkomen als broedplaats gekozen. Ieder jaar kregen ze een drietal jongen die rond deze tijd uitvlogen. De paal waarop de valkenkast bevestigd
was begon langzaam te rotten en stond verleden jaar al een beetje scheef. Begin 2012 helde hij zo ver over dat provisorische reparatie niet meer werkte en we besloten een nieuwe paal te plaatsen. Wim en Hans hebben deze klus voor hun rekening genomen en hebben een onderstel gemaakt dat ons nu de mogelijkheid geeft om de kast neer te klappen om hem schoon te maken.
De vraag was natuurlijk of ons valkenpaar weer terug zou komen want de paal stond een beetje verder naar beneden en was een klein beetje lager.
Het was even bang wachten want het duurde lang eer de valken zich bij de paal lieten zien en de nieuwe huisvesting aanvaarden. Jan is met zijn camera in de buurt van de kast gaan zitten en heeft zich heel lang heel rustig gehouden. Zijn geduld heeft de zekerheid gebracht dat er zitten vijf jonge valkjes in de kast zitten. Een aantal dat we tot nu toe nog nooit gehad hebben. Zal dit toch aan de verbeterde huisvesting liggen?

Het is prachtig om te zien hoe moeder en vader valk met een muis in de mond zit te wachten tot de kust vrij is, de etenswaar aflevert en weer op jacht gaat. Intussen zitten de kleintjes geduldig op de rand van de kast te wachten op nieuwe aanvoer van voedsel.

Voor meer foto's zie de fotogalarie.