een keuze uit oudere artikelen over ontwikkelingen en activiteiten in de Loorenhof

Toch een eerste appeltje van de Jansen van Welten

Op 5 december vonden we een surprise in de boomgaard: hoog in een Jansen van Welten hing toch
een tot dusver aan het oog ontsnapt appeltje:

Dit prachtige appeltje laat ons uitzien naar een hopelijk eerste rijke oogst in het komende jaar.
Nog enkele foto's

 

De bouw van het bakhuis

Sinds half oktober wordt met grote voortvarendheid door het in vakwerkbouw specialiseerde aannemerbedrijf Chris Drijvers aan het 'nui bakkes vuur Welte' gewerkt.

de vorderingen zijn te volgen in de rubriek het bakhuis

Op zaterdag 5 april vond wederom een historische gebeurtenis plaats in de hoogstamboomgaard de Loorenhof. De scheidende en de nieuwe voorzitter van de vereniging plantten de Dubbele Agaath, na een afwezigheid van  bijna 200 jaar, weer in een boomgaard in Welten.

Volgens onderzoek zou de Dubbele Agaath in de tweede helft van de 18e eeuw in Welten gekweekt kunnen zijn en dus een belangrijke reden voor de Loorenhof om dit appelras weer terug te halen naar Welten. Onze onderzoeker (en nieuwe voorzitter) Wim Thijssen is het gelukt om deze appel in Oostenrijk op te sporen. Met wat hindernissen is de boom verleden week gearriveerd en zaterdag 5 april geplant. Het hele verhaal over de Dubbele Agaath kun je lezen in De aanplant van de Dubbele Agaath

Deze gebeurtenis was een mooie gelegenheid om de oprichter en scheidende voorzitter van onze vereniging, Funs Vandenboorn, nog eens in het zonnetje te zetten en hem, samen met onze nieuwe voorzitter, Wim Thijssen, deze unieke boom te laten planten (zie foto). Funs Vandeboorn was in Limburg  een van de eersten die zag dat door het massale rooien van de hoogstamfruitbomen een stuk Limburgs cultuurgoed teniet gedaan werd en heeft een begin gemaakt met het herplanten van hoogstamfruitbomen. 26 jaar geleden is de Loorenhof begonnen met 100 bomen en inmiddels zijn er door het IKL en andere hoogstamliefhebbers meer dan 40.000 stuks in heel Limburg geplant. De Loorenhof is trots op hetgeen Funs voor de Limburgse hoogstamfruitboom betekend heeft. We hopen dat we nog lang plezier mogen hebben van zijn kennis en enthousiasme. Voor deze feestelijke dag was het weer hem en ons welgezind en de bloesem had zijn best gedaan om er op zijn mooist bij te staan. Een mooiere blijk van waardering konden we zelf niet verzinnen.

 

 

Het idee om van de onze appels uit de Loorenhof appelsap te maken leefde al langer maar dit jaar is het er dan van gekomen.

Bij bezoeken aan o.a. Alden Biesen zagen we een mobiele appelpersinstallatie die de appels schoonmaakt, perst, het sap pasteuriseeert, weer afkoelt en afvult. We hebben wel veel appels maar om het rendabel te maken om zo'n installatie naar Welten te laten komen was toch nog een stap te ver. Een goed alternatief hebben we gevonden bij de familie Leessens van de Bemerlerhof. In de Bemelerhof werden onze appels op ambachtelijke wijze tot sap geperst, daarna gepasteuriseerd en gebotteld. Omdat het voor het eerst was dat wij van onze appels sap lieten maken hadden we natuulijk wel de deskundigheid van de Bemelerhof nodig om er achter te komen welke appels gemengd moesten worden om te voorkomen dat het sap te zuur of te zoet zou worden. Uiteindeijk hebben we eind oktober 180 kilo Goudreinetten aangevuld met 20 kilo Zoete Ermgard en Ecolette naar Bemelen gebracht om te laten persen en toen was het afwachten.

Tijdens de vele gesprekken die gevoerd zijn over appelsap kwam ook steeds weer stroop ter sprake. Ook daar dachten we al lang over om die te maken maar net als bij de appelsap is het natuurlijk een heel bewerkelijk iets. De oplossing werd gevonden bij de artisanale stroopstoker Eugène Wierts in St. Pietersvoeren.

Op zeer ambachtelijke wijze heeft Eugène Wierts van 320 kilo appels, overwegend Goudreinetten, aangevuld met Klokkenappels, Ecolettes, Jacques Lebel en 100 kilo Winterrietperen uit de boomgaard van natuurmonumenten bij Kasteel Oost in Oud Valkenburg, een overheerlijke rinse (d.w.z. licht fris zure) appelstroop gemaakt. 

Omdat het oog natuurlijk ook wat wil is er een mooi etiket ontworpen dat op de fles en de pot geplakt kon worden.

Medio december was het dan zo ver en konden we de appelsap en de stroop gaan ophalen en eindelijk proeven. We mogen stellen dat zowel de appelsap als de stroop smaken zoals het hoort, niet te zoet maar ook niet te zuur. Lekker fris maar vooral heel gezond. Er is helemaal niets aan toegevoegd, geen suiker, geen kleurstof, geen conserveringsmiddel en vooral geen "E nummers" en dat proef je.

In eerste instantie was het natuurlijk de bedoeling ook de Weltense gemeenschap deze nieuwe producten uit de Loorenhof te laten proeven maar de eerste productie was net genoeg om aan de vraag van de leden te kunnen voldoen. Wij hebben in ieder geval besloten om volgend jaar weer appelsap en stroop uit de Loorenhof te maken maar dan zo veel dat iedereen dit kan proberen.

 

 

Op zaterdag 22 maart is in de Loorenhof hard gewerkt tijdens NLdoet, Nederlands grootste vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Wat was het jammer dat het weer op zaterdag 22 maart niet helemaal meegewerkt heeft. 's Morgens was het nog droog maar toen we om 12 uur net aan de koffie en vlaai wilden beginnen begon het zachtjes te regenen. Maar als we terugkijken op deze dag mogen we stellen dat er door iedereen met veel plezier heel hard gewerkt is om de klussen die gepland waren ook te klaren.

Achttien sterke kerels van de Lions Club uit Heerlen hadden zich aangemeld om ons in de Loorenhof te komen helpen bij het vernieuwen van de afrastering tussen het weiland en de moestuinen en tussen het bovenste en onderste weiland. Om de vogeltjes nog meer te gerieven wilden we tegen de afrasrtering een haag planten van meidoorn, sleedoorn, beuken en hazelaar. Dit plan hadden we al langer maar we stelden het steeds uit vanwege het vele werk en de kosten die dat met zich meebracht. Door mee te doen aan NLdoet werden beide problemen in een klap opgelost. Van het Oranjefonds ontvingen we een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van palen draad en planten en via NLdoet kregen we extra mankracht om de klus op een dag uit te voeren.

Op zaterdagdermorgen punt tien uur stond de afvaardiging van de Lions Club en een tiental leden van de Loorenhof paraat om aan de slag te gaan. Jan Kluskens van het IKL was met een wagen vol met gereedschap gekomen om ons te ondersteunen. Na het welkomswoord door de nieuwe voorzitter van de Loorenhof, Wim Thijssen, werden de taken verdeeld en zijn we aan de slag gegaan. Er werd gegraven, geboord en geplant maar vooral door iedereen echt hard gewerkt. Opvallend was de goede sfeer, zelfs toen het begon te regenen werd er nog steeds plezier gemaakt en gelachen.

Om 12 uur was er koffie en vlaai voor de harde werkers. In de Loorenhof hebben we jammer genoeg geen plaats waar 30 man kunnen zitten en koffiedrinken, dus dat gebeurt buiten, ook als het regent. De regen kon de pret niet drukken en iedereen heeft het zich goed laten smaken. Na de koffie weer aan de slag. Zachtjes regenen ging over in harder regenen, maar stoppen was er niet bij, de klus moest af. De planning was om om twee uur klaar te zijn maar dat ging, mede door het slechte weer en het steeds modderiger worden van het terrein, niet lukken. Tegen half drie was iedereen van de Lions club vertrokken en was onze afsluitende gezamenlijke activiteit letterlijk in het water gevallen. De organisatoren van de Loorenhof hebben toen de flessen appelcider, die voor de afsluiting klaar stond, geproefd en goed bevonden!

Met dank aan het Oranjefonds en aan de Lions club Heerlen kunnen wij terugzien op een geslaagde NLdoet dag. Volgend jaar doen we zeker weer mee.