In memoriam:   Funs Vandenboorn

 

 

Op 25 juli, 's morgens om 4 uur, is de oprichter en oud-voorzitter van onze vereniging, Funs Vandenboorn, vredig ingeslapen.
Funs was al een tijd ziek en verbleef de laatste weken in hospice ‘De Mantelhof’.
Drie dagen voor zijn overlijden heeft Funs nog een bakdag in zijn geliefde boomgaard mogen meemaken.

We herinneren ons Funs als de grote inspirator en grondlegger van de unieke hoogstam-fruitboomgaard in Welten.
Vanaf de oprichting in 1988 heeft Funs zich altijd met een ontembare energie, vrijwel dagelijks, ingezet voor het welzijn van de boomgaard en de vereniging.
In februari 2014 trad Funs na 26 jaar af als voorzitter, maar ook daarna bleef hij zich steeds actief inzetten.
Met veel voldoening heeft hij het bakhuis tot stand zien komen en meegewerkt aan de organisatie van de bakdagen.

 

Met stelligheid en dankbaarheid kunnen we constateren dat er zonder Funs nooit zo’n mooie ‘dorpsgaard met bakhuis’ was gerealiseerd.

 

We wensen Toos en de overige familie van Funs veel sterkte,

 

Bestuur Loorenhof

Toch een eerste appeltje van de Jansen van Welten

Op 5 december vonden we een surprise in de boomgaard: hoog in een Jansen van Welten hing toch
een tot dusver aan het oog ontsnapt appeltje:

Dit prachtige appeltje laat ons uitzien naar een hopelijk eerste rijke oogst in het komende jaar.
Nog enkele foto's

 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de hoogstamfruitbomen vereniging De Loorenhof werd opgericht. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseren we op zaterdag 5 oktober een Open Dag. Iedereen is dan welkom in de boomgaard bij de Weltervijver om mee te maken wat er zo allemaal aan onderhoud aan de bomen wordt uitgevoerd. Deskundigen van het IKL zullen tonen hoe men het beste fruitbomen snoeit. Omdat we in de boomgaard zowel jonge als oude bomen hebben komen alle facetten van het snoeiwerk aan de orde. Er zal ook nog geoogst worden en u kunt de verschillende rassen proeven. We laten zien welke appel en peren soorten we allemaal in de boomgaard hebben. Er zal meer algemene informatie worden verstrekt over de hoogstamfruitteelt in Limburg. Verder is de Weltermolen open voor bezichtiging en wordt er voor de kinderen iets in de boomgaard georganiseerd. In 2011 zijn een aantal bomen van het ras ‘Jansen van Welten’ aangeplant. U kunt de nog jonge bomen bekijken en misschien vindt u het leuk om samen met dit unieke Weltense appelras op de foto te gaan.

Een fotoreportage van deze uitermate plezierig verlopen dag is te vinden in de rubriek foto's

 

 

Op zaterdag 5 april vond wederom een historische gebeurtenis plaats in de hoogstamboomgaard de Loorenhof. De scheidende en de nieuwe voorzitter van de vereniging plantten de Dubbele Agaath, na een afwezigheid van  bijna 200 jaar, weer in een boomgaard in Welten.

Volgens onderzoek zou de Dubbele Agaath in de tweede helft van de 18e eeuw in Welten gekweekt kunnen zijn en dus een belangrijke reden voor de Loorenhof om dit appelras weer terug te halen naar Welten. Onze onderzoeker (en nieuwe voorzitter) Wim Thijssen is het gelukt om deze appel in Oostenrijk op te sporen. Met wat hindernissen is de boom verleden week gearriveerd en zaterdag 5 april geplant. Het hele verhaal over de Dubbele Agaath kun je lezen in De aanplant van de Dubbele Agaath

Deze gebeurtenis was een mooie gelegenheid om de oprichter en scheidende voorzitter van onze vereniging, Funs Vandenboorn, nog eens in het zonnetje te zetten en hem, samen met onze nieuwe voorzitter, Wim Thijssen, deze unieke boom te laten planten (zie foto). Funs Vandeboorn was in Limburg  een van de eersten die zag dat door het massale rooien van de hoogstamfruitbomen een stuk Limburgs cultuurgoed teniet gedaan werd en heeft een begin gemaakt met het herplanten van hoogstamfruitbomen. 26 jaar geleden is de Loorenhof begonnen met 100 bomen en inmiddels zijn er door het IKL en andere hoogstamliefhebbers meer dan 40.000 stuks in heel Limburg geplant. De Loorenhof is trots op hetgeen Funs voor de Limburgse hoogstamfruitboom betekend heeft. We hopen dat we nog lang plezier mogen hebben van zijn kennis en enthousiasme. Voor deze feestelijke dag was het weer hem en ons welgezind en de bloesem had zijn best gedaan om er op zijn mooist bij te staan. Een mooiere blijk van waardering konden we zelf niet verzinnen.

 

 

In nauwe samenwerking met Steenuilen Werkgroep Limburg hebben we op 2 februari een steenuilenkast geplaatst in onze hoogstamboomgaard de Loorenhof.


Sinds 2001 hebben we al een steenuilenkast in de Loorenhof hangen maar nog nooit heeft een steenuil er gebruik van gemaakt. Dat was voor ons reden genoeg om contact op te nemen met de Steenuilen Werkgroep Limburg en hen advies te vragen. Het is natuurlijk altijd de vraag of de plaats waar een uilenkast hangt wel geschikt is voor steenuilen. Steenuilen komen meestal voor in de buurt van de mens. Hij zoekt graag een nest of rustplaats in verlaten schuurtjes, rommelige overhoekjes met gestapelde muurtjes of houtstapels, hoogstamboomgaarden met oude knoestige bomen of holtes van knotbomen. In de boomgaarden gaan ze graag op jacht naar regenwormen, muizen en grote insecten. Overdag verschuilen ze zich op beschutte plekken, maar bij mooi weer kunnen ze ook zonnend aangetroffen worden. Deze biotoop kunnen we de steenuil wel bieden dachten we en daar was Huub Engelen van de Steenuilen Werkgroep Limburg het volledig mee eens.