De Loorenhof doet op 10 maart mee aan NL-Doet

Zaterdag 10 maart wordt er in de Loorenhf gewerkt in het kader van de landelijke NL-doet dag, een initiatief van het Oranje Fonds.

Deze dag kunnen vrijwilligers meewerken met de onderhoudswerkzaamheden in de hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof, bij de weltervijver in Welten. Een prima mogelijkheid om eens kennis te maken met de leden van onze vereniging en een paar uurtjes het werk in de boomgaard te ervaren. U kunt meedoen tussen 10 en 14 uur.

U kunt actief zijn met de volgende werkzaamheden:

- Aanplanten van 30 meter meidoornhaag
- Slaan van palen over 30 meter
- Spannen van 30 meter draad + gaas
- Poort in weiland maken voor verplaatsing van koeien.
- Knotten van wilgen en afvoeren van de takken

 Het beoogde resultaat is:

- een goede afscheiding tussen de verschillende percelen in de boomgaard zodat koeien op 1 perceel kunnen blijven. Hierdoor ontstaat afwisseling in de begrazing.
- geknotte wilgen
 

Informatie over deze actie van het Oranjefonds is te lezen op:  www.nldoet.nl

Onze klus kunt u vinden bij ‘Heerlen’, de eerste pagina:

              afrastering + poort in de boomgaard + onderhoud

Hier kunt u zich aanmelden, of u komt gewoon 10 maart naar de boomgaard.

De ingang is bij de parkeerplaats op de doom naast de PLUS supermarkt. Poort tussen de plus en de oude school. Melden bij het Bakhuis.