Toch een eerste appeltje van de Jansen van Welten

Op 5 december vonden we een surprise in de boomgaard: hoog in een Jansen van Welten hing toch
een tot dusver aan het oog ontsnapt appeltje:

Dit prachtige appeltje laat ons uitzien naar een hopelijk eerste rijke oogst in het komende jaar.
Nog enkele foto's