Links

Onderstaand een aantal websites van organisaties die van belang zijn voor liefhebbers van hoogstamboomgaarden, het Limburgse cultuurlandschap, de pomologie, en zo meer. 
In feite kan volstaan worden met het noemen van de websites van het IKL en het PGL links hebben naar vrijwel alle relevante organisaties en bronnen van kennis en informatie. We noemen niettemin een paar websites die we geregeld raadplegen