Het is al weer drie jaar geleden dat we drie exemplaren van de Jansen van Welten geplant hebben. In 2014 hebben ze alle drie gebloeid maar geen vrucht gezet. In 2015 zijn er wel appeltjes gevormd, maar geen van allen hebben het voor zij afvielen verder gebracht dan een paar centimeter in de omvang

Het zag er goed uit: de eerste appeltjes in de Jansen van Welten uit Doesburg.
Maar het zette niet door.


Het blijft dus even gespannen afwachten wat het wordt. Want het intussen wel duidelijk zichtbaar geworden dat de boom uit Oostenrijk toch anders is dan de exemplaren van "t Olde Ras" in Doesburg. Welke boom levert straks de 'ware' Jansen van Welten? Zal de boom die we dit jaar uit de National Fruit Collection van Engeland hebben laten komen de uitkomst brengen? Intussen heeft zich op internet een kweker in Schleswig-Holstein gemeld die de Jansen von Welten in zijn assortiment heeft: http://www.baumschule-boysen.de/joom2/index.php/shop/product/view/1/280 Op de foto die hij 
van de appel plaatst, lijkt hij niet op andere afbeeldingen die we ervan kennen. Maar zoals we weten kan dat aan de noordelijke standplaats liggen.

We zullen er uiteindelijk wellicht de beschrijvingen van de 19de eeuwse pomologen erbij moeten nemen om te bepalen wie van de drie de ware Jansen van Welten is.

En dan is er ook nog de vraag of de Jansen von Welten in feite dezelfde appel is als Dubbele Agaath! Om de nog bestaande onzekerheden compleet te maken: is onze Dubbele Agaath wel de Dubbele Agaath waarover rector Stassen en Alfred Loisel het hadden? Want ook de bomen die nu onder die naam op de markt zijn verschillen van elkaar.