het bakhuis in de krant

Donderdag 10 december 2015 stond het volgende bericht over 'het bakkes' in het Limburgs Dagblad/de Limburger.
Mooi dat we zo in beeld komen.

Bouw van het bakhuis in foto's

22 oktober  2015 is gestart met de bouw van het bakhuis in de boomgaard.
hieronder een foto-impressie

   deze opengewerkte tekening geeft een idee van hoe het er gaat uitzien.
   in oktober 2015 kan met de verwerkelijking ervan begonnen worden:
      

      

  de eerste rijen stenen zijn gelegd en de sokkel wordt opgemetseld met originele
  veldbrandstenen

     

  het eiken skelet ligt als een bouwpakket in werkplaats van Vakwerkbouw Chris Drijvers.  
  begin november wordt het skelet op de sokkel geplaatst:

     

  de pen- en gatverbindingen: een staaltje vakmanschap!

     

  13 november: de struktuur van het vakwerkskelet wordt herkenbaar...  
  18 november: de schoorsteen wordt opgemetseld

     

 20 november: de dakcontrucite gaat erop; 28 november: dak en schoorsteen gereed

     

  28 november: de doorkijk op de oven in wording
  18 december: het bakgedeelte krijgt vorm en een provisorisch dak

   ..... en toen kregen we de winter en een nat voorjaar, dat legde de bouw stil.
   maar in juni kon verder gebouwd worden:

     

  juni 2016:  de mal voor de vorm voor de bodem van de oven is aangebracht;
  de eerste lagen stenen voor de ovenwand worden gemetseld

  juni 2016: de bodem van de oven en het eerste stuk wand is gereed

 

  Intussen wordt gewerkt aan het maken van de leemwanden:

  eind juni 2016: het vlechtwerk russen de balken om de leem vast te houden

    

  de leem, vermengd met stro en paardenurine wordt aangebracht
  eind juni 2016: de eerste laag leem is aangebracht

  detail van de aangebrachte leemlaag

  eind juni 2016: wanden zijn dicht. Die moeten nu goed drogen voordat er
  gewerkt kan worden aan het afwerken van de wanden.

  .... verder met de bakoven:

   

  de ovendeur is gemonteerd; de ovenvloer van chamottestenen is gelegd

   

  dan wordt de ovenwand met harde veldbrandsteen in een mooi vloeiende peervorm
  opgemetseld op een uit zand gevormde mal

     

   

  de laatste stenen worden in het ovendak geplaatst.
  nu moet voor de isolatie hierover nog een circa 20 cm dik pakket leem geplakt worden.

 

  en zo ziet het resultaat van binen uit. hierin moet 't gaan gebeuren. 

De 'leemsmeerploeg' voor het aansmeren van de oven aan de buitenkant

 

6 augustus 2016: de eerste lagen leem aan de buitenkant van de oven, er volgen nog veel meer lagen 

 

het droogproces van de oven is begonnen

het aansmeren van de buitenmuren door de experts

 augustus 2016: de laatste leemlaag op de muren is aangebracht!

 

 oktober 2016: ook de oven heeft een mooi dak gekregen.

december 2016: ondergrond voor de vloer wordt gestort 

gladstrijken van het zand

de eerste vloerstenen

volgens een fraai patroon

 

januari 2017: gestart met de egalisatie van het terrein rond het Bakhuis

februari 2017: het bakhuis op een mooie vlakke ondergrond (de eerste laag)

Banken en tafels, gemaakt van oude vloerplanken

vlammen on de oven!

“Stoker" Geert haalt de gloed en as uit de hete oven om voor de eerste keer brood in de oven te kunnen bakken. Een oude inmaakketel dient als doofpot om de as in op te vangen.

 

De ovenvloer is mooi schoongemaakt met de sloerie (dweil aan een sok), de temperatuur is plm. 220 gr. en de eerste testbroden liggen lekker te bakken. Speltmeel voor het zuurdesem en voor het brood is gemalen in de Weltermolen (alleen het zout in het brood komt niet uit Welten)  

    

Er is al een voorproefje genomen van datgene wat er in de toekomst gaat gebeuren in en rond het Bakkes.
Test is volledig geslaagd, brood smaakte zelfs goed zonder beleg. Wat was dat lekker……... 

 

oventest op de NL-Doetdag van 11 maart (heerlijke pizza's !)

april 2017: de taluds zijn met groot materieel geëgaliseerd en het gras is ingezaaid

De hellingbaan voor bezoekers met rolstoel begint vorm te krijgen

 

Opening van bakhuis is gepland op zondag 25 juni..........

 

 

====================================

 

Bakkes 2013

'artists'-impressie van hoe het bakhuis in de boomgaard zal opgaan

Niet zo lang geleden waren de bakhuizen een belangrijk element in het dorpsleven. Daar werd eens per week of per twee weken brood gebakken en bij gelegenheid vlaai. In het aan boomgaarden rijke Welten zal dat veel vlaai geweest zijn, want niet voor niets heetten de Weltenaren "de vlavreters". Op de oude kadasterkaarten kan men terugvinden, dat in het dorp Welten meer dan twintig bakovens en bakhuizen stonden. Op dat van hoeve de Rousch na heeft, voor zover wij weten, geen daarvan overleeft.

De laatste jaren zijn op meerdere plaatsen in Limburg bakhuizen hersteld en met succes gaan functioneren als ontmoetingsplaatsen. De "bakdagen" die georganiseerd worden kunnen steevast op grote belangstelling rekenen. In Welten hebben we alle ingrediënten in huis om ook hier een bakhuis tot een succes te maken: we kunnen hier op de Weltermolen ons meel malen én we hebben ons eigen onbespoten fruit uit de Loorenhof.

Het bakhuis in de Loorenhof kan een knooppunt in het sociale verkeer van de gemeenschap worden. Men komt bijeen om brood, vlaai en andere producten te bakken; schoolkinderen leren er spelenderwijs het bereiden van deeg en het bakken kennen; ouderen kunnen hun kennis over het bakproces en recepten voor brood een vlaai overdragen. Het jaar rond kunnen er activiteiten plaatsvinden die uitnodigen samen bezig te zijn: Palmpasen, Pasen, Kerst, Vastenavond, Sint Maarten, kermis kunnen aanleiding geven tot het bereiden van de traditionele, aan die gelegenheden gerelateerde baksels. En natuurlijk vraagt het oogsten van het fruit om het bakken van vlaaien. Voor de scholen en de bejaarden kunnen bakdagen georganiseerd worden.

Al die activiteiten vragen veel inzet van vrijwilligers. Al in de bouwfase zijn kennis en kunden, hand- en spandiensten gevraagd. Daarna zal voor het ontwikkelen en onderhouden van de activiteiten voortdurend de inzet van vrijwilligers nodig zijn. Op grond van de reacties op het bakhuisplan hebben we het volste vertrouwen dat dat dik in orde komt.